1){m}{2^x}-5x+2=0{/m} denkleminin dört anlamlı rakama sahip kökü {m}a=0,7322{/m}  dir. {m}{x_o}=1{/m} başlangıç değeri olmak üzere Newton metodunu iki defa uygulayarak elde edeceğiniz yaklaşık değerinin bağıl hatasını ve anlamlı rakam sayısını bulunuz ?
dir. Burada
dersek
olur. Logaritma özelliğinden
olur. Her iki tarafın 'e göre türevini alırsak olur. Buradan dir. Fonksiyonda yerine yazarsak
olur.
formülünü iki defa uygulayalım
ifadesini açık halde yazarsak
ifadesi elde edilir. Burada 'ın değerini yerine yazarsak
elde edilir. Bunu hesap makinesinde hesaplarsak
elde edilir.
Bu formülü ikinci defa uygulayalım
bu da hesap makinesinde hesaplanırsa
elde edilir

Bağıl hata
Anlamlı Rakam
olduğundan anlamlı rakam sayısı {m}t=4{/m}'dür
altaltaltaltaltaltaltaltaltalt {fcomment}