1) Aşağıdaki integraleri hesaplayınız
a) , eğrisi aşağıda çizilmiştir
b) ,  eğerisi aşağıda çizilmiştir
2) Aşağıdaki integralleri hesaplayınız
a)                                   b)  ,  eğrisi aşağıda çizilmiştir

3)  ve  olmak üzere  olduğunu gösteriniz
4) Liouville teoremini ifade ve ispat ediniz. Bu teoremden faydalanarak modülü 2 den büyük bir yapan fonksiyonun sabit olduğunu gösteriniz
5) Aşağıda verilen fonksiyonların yanlarında verilen noktaların komşuluğunda Taylor serisini bulunuz.
a)  ,                                        b)  ,  

6)  serisinin mutlak ve düzgün yakınsak olduğu kümeyi bulunuz. Bu küme üzerinde serinin yakınsadığı fonksiyon nedir? Bu açılım yardımıyla  fonksiyonunun seri açılımını bulunuz
7)  ,   dairesinde analitik ve  de  olsun. O halde  pozitif sayısı için

 ve  olduğunu gösteriniz

8) Aşağıdaki fonksiyonların sıfır yerlerini ve mertebelerini bulunuz

a)                                                             b) 


{fcomment}