double-struck capital n ile doğal sayılar, double-struck capital z ile tamsayılar, minus infinity kavramları{fcomment}